Kunratická jahodárna, založeno 1959, Michal Jakoubek

V Kunraticích se začal pěstovat jahodník v roce 1959. Základem velkoplošného pěstování se stala odrůda George Soltwedel.

Z nepřeberného množství odrůd jahodníku v letech 1959–1992 se na větší ploše uplatnily pouze odrůdy Surprise des Halles, Senga Sengana, Gorela, Redgauntlet, Elista a Korona.

Naše firma vznikla v roce 1993 privatizací ZD Kunratice rozdělením na tři samostatné podniky.

V roce 2008 přebírá původní firmu po svém otci Ing. Františkovi Jakoubkovi jeho syn Ing. Michal Jakoubek. V letech 2008–2010 dochází k rozšíření odrůdové skladby tak, aby byly zastoupeny odrůdy s různou dobou zrání pro zlepšení celkové organizace sklizně. Navíc v těchto letech přistupujeme k zavedení technologie jednoletých výsadeb v širokém měřítku (pro sklizeň v roce 2011 bude téměř 80% sklizňových ploch pocházet z výsadeb v roce 2010). Mladé rostliny jahodníku poskytují výrazně vyšší procentický podíl větších plodů oproti starším rostlinám. Od tohoto kroku si slibujeme zejména zkvalitnění produkce a tím i zvýšení konkucence shopnosti našich plodů vůči zesilujícím dovozům jahod z okolních zemí. 

Množitelský materiál pro nově zakládané produkční, ale i množitelské výsadby pochází od renomovaného množitele z Nizozemí. Sazenice odebrané z našich množitelských porostů používáme z převážné míry pro vlastní potřebu (zakládání produkčních porostů), jen nepatrná část těchto sazenic je odprodána našim odběratelům, těmi jsou zejména drobní pěstitelé či zahrádkáři.

V současné době jsou našimi majoritními odrůdami (osázená plocha na jednu odrůdu je více jak jeden hektar) Rumba, Korona, Sonata. Minoritně se u nás pěstují odrůdy Lambada, Allegro, Elsanta,  Malwina


Novinky

Spuštěn nový web

1. 4. 2021

Dne 24. května 2021 jsme pro vás spustili tento nový web.


Prodej

Vítejte v sezoně 2021


Od 14.6.2021 do odvolání nabízíme našim zákazníkům službu Rezervace odběru jahod.

V případě, že máte zájem si rezervovat určité množství jahod, zašlete sms na tel. 777182731 objednávku ve tvaru: Příjmení a jméno, požadované množství jahod, datum a čas odběru, prodejní místo.

Objednávka bude k vyzvednutí na našich dvou prodejních místech v otevírací době.

Prosíme vyčkejte buď na potvrzovací sms nebo na telefonát v případě, že vaše objednávka nebude moci být vyřízena přesně dle vašich požadavků.


PRODEJNÍ MÍSTA:

Stánek  v Kunraticích  na parkovišti u kostela sv. Jakuba byl již otevřen dne 7. 6. 2021 v 11:30 a bude probíhat již každý den od 7:00 do 18:30  

Stánek Bouda u křížku (u čerpací stanice Benzina u kruhového objezdu Vídeňská Kunratická spojka, sjezd plavecký klub Puleček, nebo Indická restaurace), prodává každý den v čase od 6.30 do cca 15.00  

Ceny jahod na stáncích je 116kč za 1kg.


Účastníme se následujících farmářských trhů:


1. Farmářské tržiště před vchodem do  Národního zemědělského muzea (viz leták) každý pátek od 9:00 do 17:00

2. Farmářský trh na Kubánském náměstí  každý úterý a čtvrtek  od 9:00 do 18:00 hod, a v sobotu od 9:00 do 14:00


3. Farmářský trh Náplavka v sobotu 19. 06. od 9:00 do 14:00


Maximální cena jahod na těchto trzích  je 136,- Kč za kilogram.


Informace o případném vyprodání jahod na některých z výše uvedených prodejních míst budeme uveřejňovat na naší facebookové stránce Jahody Kunratice


  


Samosběr

Samosběry se budou konat i v sezóně 2021. 


 POZOR! Během dneška (do 15 hod.) budeme informovat, jestli se bude konat samosběr zítra v sobotu 19.6.2021. Děkujeme za pochopení.


Samosběr v pátek 18.6.2021 bude na poli č.5 s parkováním zde , po vysbírání samosběr pokračuje na poli č. 4,  možnost parkování u Boudy u křížku. 

Samosběr v sobotu 19.6.2021 bude na poli č.4, po vysbírání pokračuje na poli č.5. Cena za 1kg jahod bude 70 kč.

Samosběry budou jenom v úterý, pátek a sobotu od 7:00 do 18:00 (nebo do vysbírání jahod).


Sadba

 

Prodej frigosazenic pro výsadby na jaře 2021 byl ukončen.


Informace k prodeji zelených sazenic pro podzimní výsadbu  budeme uveřejňovat  přibližně v polovině srpna 2021 

Odrůda

Korona

Jednou plodící, středně ranná, výnosná (velká násada květů), plastická. Vhodná i do vyšších poloh. Vytváří velké množství dceřinných sazenic, proto doporučujeme na podzim porost zředit, aby sazenice měly dostatek prostoru. Habitus má spíše uzavřený, vytváří trsy. Doporučená doba na stanovišti je 2 plodné sezóny.

Plody

  • střední velikost, barva tmavě  červená,  výborná chuť (vhodná na mrazení, džem, přímí konzum),
  • jsou náchylné na otlak prstů, není vhodná k přepravě na delší vzdálenosti. 

Choroby

Z chorob na plodech není náchylná k plísní šedé, ani netrpí chorobami kořenového krčku. Z listových chorob je třeba upozornit na bílou skvrnitost listovou, která může  působit velmi nepříznivě v době sklizně. Ochrana před touto chorobou spočívá jednak v odstraňování napadených listů a v preventivních postřicích po sklizni. V červenci a srpnu, provádíme měďnatými přípravky např. Kuprikol, Dithane M45 nebo Novozir.

S odrůdou Korona máme dlouholeté zkušenosti a zahrádkářům ji vřele doporučujeme jednak díky její výborné chuti a její nenáročnosti. Pro dosažení dostatečně velkých plodů ve sklizni volíme u této odrůdy pouze jednoletou výsadbu. Frigosazenice odr. Korona budeme mít k dispozici až do počátku července, kdy i náš podnik provádí výsadbu této odrůdy. Po výsadbě odstraňujeme květní stvoly a následné odnože pro posílení růstu sazenic. Při tomto způsobu v násladujícím roce očekávejte vysokou a kvalitní úrodu. Po sklizni tuto výsadbu rušíme a zakládáme novou.

Odrůda

Elsanta

Jednouplodící středně ranná (zrající 2-3 dny po odr. Korona), vyšlechtěna v Holandsku na konci 70.let 20. stol. Dosahuje vysokých výnosů, jedná se o tržní odrůdu, v západní Evropě (Holandsko, Belgie, Německo) je jedničkou ve velkovýrobě (pole i skleníky) mezi odrůdami více jak 25 let! Doporučujeme výsadby do nižších poloh z důvodu náchylnosti k vymrzání.

Plody

Velmi pevné (vhodné pro transport), oranžově červené,  střední až vetší velikost plodů, výborné jahodové aroma, plody vhodné zejména pro přímí konzum a mrazení.

Choroby

Odrůda je náchylná k fytoftoře kořenů  a kořenového krčku ( Phytophthora cactorum, Ph. fragariae ), doporučujeme máčení sazenic a postřik po zakořenění přípravkem Aliette 80W, dále je odr. Elsanta náchylná k listové chorobě padlí jahodníkovému (Shaerotheca macularis) (ochrana viz. odr. Elvira), v posledních letech se vyskytly případy antraknozy plodů způsobené Coletotrichum acutatum, provádí se preventivní postřik přípravkem Ortiva (dávkování dle etikety) v době před květem i době kvetení.

Z výčtu chorob je zřejmé, že tato odrůda je z našeho sortimentu pěstitelsky nejnáročnější. Doporučujeme tuto odrůdu zejména pro terminované sklizně z frigosazenic, kdy po výsadbě přibližně za 8-10 týdnů již sklízíme plody a s ohledem na termín výsadby docilujeme sklizní mimo hlavní sezónu (např. při výsadbě 15. 5. začínáme sklízet okolo 15. 7. v daném roce!). Odrůda Elsanta je pro tento typ pěstování velmi vhodná a užívaná běžně v zahraničí (zde se vysazují vytřídění frigosazenice s průměrem kořenového minimálně 13-15 mm pro dosažení vyšších sklizní, platí přibližně, že frigosazenice do průměru 10-12 mm poskytují 1 max.2 květní stvoly, silnější frigosazenice až 3 květní stvoly; jeden květní stvol u odrůdy Elsanta poskytuje přibližně 6-8 plodů ).  Samozřejmě pro dosažení dobrých výsledků je nutné zajistit dostatečnou zálivku a dostatečnou výživu těchto sazenic zejména v prvním měsíci po výsadbě, tak aby rostliny do plodnosti co nejlépe zakořenily.  Po těchto termínovaných sklizních (většinou v červenci a srpnu) se sazenice ponechají plodit na jednu až dvě sklizně v příštích letech, tehdy plodí klasicky v červnu.

Odrůda

Senga Sengana

jednouplodící středně pozdní odrůda (3-4 dny po odrůdě Elsanta), byla vyšlechtěna ve 40. letech 20. stol. panem Prof. R. Sengbuschem v Německu. Nejen v Kunraticích, ale v řadě zemí Evropy byla nosnou odrůdou zejména v 60. letech 20. stol. Velmi výnosná odrůda, silně rostoucí - tvoří kompaktní trsy, velmi dobře odnožující. Odolná k vymrzání, vhodná do vyšších poloh. Plody: středně pevné, velikost střední, temně červené, velmi aromatické, chuť velmi dobrá, plody velmi vhodné pro zpracování (džem, mrazení) tak i pro přímí konzum

 Choroby: ke kořenovým chorobám je tato odrůda odolná, je středně náchylná ke skvrnitosti listů a padlí. Nejzávažnější chorobou u této odrůdy je plíseň šedá ( Botryotinia fuckeliana ), preventivní postřiky od počátku v kvetení  jsou téměř nezbytné! Zároveň doporučujeme omezit dusíkaté hnojení v jarním období na nejnižší úroveň, v případě, že na podzim jsou aplikovány vyšší dávky N (okolo 80 kg N/ha), není na škodu hnojení tímto prvkem na jaře úplně vynechat. 

Vzhledem k silnému růstu rostlin této odrůdy, taktéž jako u Korony, doporučujeme oddálit výsadbu frigosazenic do období konce května až června. Nejvhodnějším typem výsadby se nám však jeví výsadby čerstvých (zelených) sazenic od poloviny do konce srpna, porosty takto založené mají přiměřenou hustotu, poměr listové plochy ku násadě květu je velmi výhodný k minimálnímu riziku napadení plodů plísní šedou. Taktéž jako u odrůdy Korona se i u této odrůdy vyplatí jednoletá výsadba, při dodržení doporučených termínů výsadby je vzhledem k dosahovaným výnosům pěstování rentabilní.

Odrůda

Lambada

ranná jednouplodí odrůda známá svou excelentní chutí. Plody jsou velké jasně červené, velmi sladké a příchuť je výrazně lepší oproti ostaním odrůdám. Slabou stránkou je pevnost plodů, jež jsou velmi náchylné k otlakům proto plody je nutné sbírat s nejvyšší opatrností. Lambada zraje do prvního sběru přibližně 5 až 6 dnů před odrůdou Elsanta, je velmi vhodná pro přirychlování pomocí zakrývání perforovanou PE folií či netkanou textilií. Produktivita je střední až slabší avšak s vysokým podílem výběrových plodů. Pro dosažení vyšších výnosů z jednotky plochy se doporučuje buď hustší spon nebo menší redukce odnoží, rostliny snesou vyšší hustotu, která nemá negativní vliv na kvalitu a velikost plodů. Rostliny této odrůdy jsou náchylné k padlí jahodníkovému (Sphaerotheca macularis), z tohoto důvodu je nutné provést preventivní postřiky před květem a po sklizni nejlépe přípravkem Talent. Středně náchylná je k plísni šedé a Phytophthora cactorum. Chuť jahod odrůdy Lambada je velmi oblíbená u nejmenších konzumentů, proto si myslíme, že na zahrádkách rodin s dětmi se vyplatí najít místo pro osázení tímto jahodníkem.


Recepty

Jahodový koláč

Velmi dobrý a přitom jednoduchý šťavnatý jahodový koláč

Zobrazit recept

Kontakt

Jahody Kunratice
Na uvedeném telefonním čísle je v sezóně nahrána smyčka s aktuálními informacemi o prodeji a samosběrech. Volat můžete i ve večerních a nočních hodinách! Nikoho nerušíte.

Created by Jagu s.r.o.