Kunratická jahodárna, založeno 1959, Michal Jakoubek

V Kunraticích se začal pěstovat jahodník v roce 1959. Základem velkoplošného pěstování se stala odrůda George Soltwedel.

Z nepřeberného množství odrůd jahodníku v letech 1959–1992 se na větší ploše uplatnily pouze odrůdy Surprise des Halles, Senga Sengana, Gorela, Redgauntlet, Elista a Korona.

Naše firma vznikla v roce 1993 privatizací ZD Kunratice rozdělením na tři samostatné podniky.

V roce 2008 přebírá původní firmu po svém otci Ing. Františkovi Jakoubkovi jeho syn Ing. Michal Jakoubek. V letech 2008–2010 dochází k rozšíření odrůdové skladby tak, aby byly zastoupeny odrůdy s různou dobou zrání pro zlepšení celkové organizace sklizně. Navíc v těchto letech přistupujeme k zavedení technologie jednoletých výsadeb v širokém měřítku (pro sklizeň v roce 2011 bude téměř 80% sklizňových ploch pocházet z výsadeb v roce 2010). Mladé rostliny jahodníku poskytují výrazně vyšší procentický podíl větších plodů oproti starším rostlinám. Od tohoto kroku si slibujeme zejména zkvalitnění produkce a tím i zvýšení konkucence shopnosti našich plodů vůči zesilujícím dovozům jahod z okolních zemí. 

Množitelský materiál pro nově zakládané produkční, ale i množitelské výsadby pochází od renomovaného množitele z Nizozemí. Sazenice odebrané z našich množitelských porostů používáme z převážné míry pro vlastní potřebu (zakládání produkčních porostů), jen nepatrná část těchto sazenic je odprodána našim odběratelům, těmi jsou zejména drobní pěstitelé či zahrádkáři.

V současné době jsou našimi majoritními odrůdami (osázená plocha na jednu odrůdu je více jak jeden hektar) Rumba, Korona, Sonata. Minoritně se u nás pěstují odrůdy Lambada, Allegro, Elsanta,  Malwina


Novinky

Rezervační, objednávkový systém

24. 5. 2022

Dne 26.5.2022 byl spuštěn objednávkový systém pro rezervace a rozvoz jahod. Více v záložce PRODEJ.

Nové prodejní místo

20. 5. 2022

Otevíráme pro Vás nové prodejní místo - stánek v Malešickém parku vedle bistra Salute a dětského hřiště. Pro tuto sezónu je uzavřen. Děkujeme.

Spuštěn nový web

29. 3. 2021

Účast v JAMPARÁDĚ

25. 6. 2022

Naše firma se letos zapojí do soutěže ve vaření marmelády, kterou pořádá město nesoucí stejný název jako naše Kunratice, ale tyhle jsou v Libereckém kraji. Uzávěrka soutěže je 15.října, zapojit se může kdokoliv. Více info na www.jamparada.cz

Prodej

Rezervujte si jahody na jednom z našich odběrových míst
Rezervujte si jahody online
Objednejte si rozvoz jahod až k vám domů
Objednejte si rozvoz jahod online

SEZÓNA 2022

 Vážení zákazníci, dnešním dnem 8.7.2022 jsme ukončili prodej jahod. Budou probíhat pouze samosběry, více informaci v záložce samosběr.

Děkujeme za Vaši přízeň a trpělivost.

Výkup košů bude od 11.7. -15.7.2022 vždy mezi 17 - 18.00 hod. na stánku u kostela.Dne 26.5.2022 jsme spustili pro Vás:

1. objednávkový systém pro rezervace osobního odběru 

2. Rozvoz jahod v rámci území Prahy. 

Cena jahod při rozvozu: od 5kg do 24,999kg  je 135kč/kg, 

                                        nad 25 kg 110,- Kč/kg 

Rezervace bude možná pouze na naší internetové stránce v záložce PRODEJ, již ne přes sms !!! 

Rozvážky budou každý den pondělí až sobota (rozvoz jenom v odpoledních hodinách). Prozatím budou  ve velmi omezeném množství. Děkujeme za strpění a těšíme se na objednávky.

Uzávěrky rezervací a rozvážek budou vždy ve 20:00hod!!!!!!! v den před vyzvednutím resp. rozvozem

V současném okamžiku budou k dispozici termíny rezervací a rozvážek minimálně tři dny předem.

V případě, že nebudeme schopni vyhovět některému požadavku v objednávce, budeme neprodleně zákazníky informovat a snažit se najít řešení vyhovující pro obě strany. 
Prodej frigosazenic pro jarní výsadby v roce 2022 byl ukončen

Zelené sazenice budou k dispozici od konce srpna 2022. O jejich prodeji bude včas informovat.

Nabízíme ještě možnost výkupu košíku z loňska, pokud jsou v dobrém stavu (neshnilí), na stáncích U kostela a Bouda u křížku.


Prodej jahod v Kunraticích - stánek U kostela Golčova 1 uzavřen pro tudle sezónu.


Prodej na stánku Bouda u křížku  -Kunratická spojka je UZAVŘEN pro tudle sezónu. Děkujeme za Vaši přízeň. 


Aktuální informace o trzích: V nejbližší době se nezúčastníme trhu na Kubánském náměstí, na Náplavce, ani Malešickém parku.
Samosběr

Samosběry pro tuto sezónu jsou ukončeny. Děkujeme za přízeň.


  Cena jahod na samosběru je 62,- Kč/kg (samosběr nad 20 kg - 10% zdarma) 

  Samosběry se v průběhu sklizně konají  od 7:00 do 12:00 (nebo do vysbírání jahod). 


Samosběry se konají i za deštivého počasí.  

Naše nabídka odrůd pro samosběr:Samosběrová pole:

Pole č. 1 ("za rybníkem Olšaňák") 

PRO PĚŠÍ - pomocí MHD se nejlépe dostanete od zastávky "Šeberák" autobusů č. 193, 203, 165, půjdete podél hlavní silnice (ulice K Šeberáku) směrem ven z Kunratic, po levé straně budete míjet růžovou školku (není součástí naší jahodárny), po přibližně 500 m doprava (ulice Nad Rybníčky) a dále dle značení

PRO MOTORISTY - z Kunratické spojky za čerpací stanicí Benzina odbočíte doprava a dále dle značení. Respektujte značení pro parkování. Vozem není možné přijet až k poli, pěšky je třeba projít zahrádkářskou kolonii.


Pole č. 4 ("u Vídeňské")

PRO PĚŠÍ - pomocí MHD se nejlépe dostanete od metra C Budějovická  autobusy  č. 332, 335, 337, 339 do zastávky Pramenná, přejdete hlavní silnici (ulice Vídeňská) a sestoupíte k poli a dále dle značení)

PRO MOTORISTY -  z Kunratické spojky za čerpací stanicí Benzina odbočíte doprava a dále dle značení. Respektujte značení pro parkování. Vozem není možné přijet až k poli, pěšky je třeba dojít k poli po polní cestě dle značení.


Pole č. 5 ("v Čápovkách")

PRO PĚŠÍ - pomocí MHD se nejlépe dostanete od metra C Chodov autobusem č. 197 vystoupíte na zastávce U Studánky, za kruhovým objezdem a čerpací stanicí odbočíte doprava a dále dle značení. 

PRO MOTORISTY -  z Kunratické spojky za čerpací stanicí Benzina odbočíte doprava a dále dle značení. Respektujte značení pro parkování. Vozem není možné přijet až k poli, pěšky je třeba dojít k poli cyklotrase.Sadba

Prodej frigosazenic pro jarní výsadby v roce 2022 byl ukončen

Zelené sazenice budou k dispozici až na jaře 2023. O jejich prodeji budeme včas informovat. 

Děkujeme za pochopení.

Odrůda

Korona

Jednou plodící, středně ranná, výnosná (velká násada květů), plastická. Vhodná i do vyšších poloh. Vytváří velké množství dceřinných sazenic, proto doporučujeme na podzim porost zředit, aby sazenice měly dostatek prostoru. Habitus má spíše uzavřený, vytváří trsy. Doporučená doba na stanovišti je 2 plodné sezóny.

Plody

  • střední velikost, barva tmavě  červená,  výborná chuť (vhodná na mrazení, džem, přímí konzum),
  • jsou náchylné na otlak prstů, není vhodná k přepravě na delší vzdálenosti. 

Choroby

Z chorob na plodech není náchylná k plísní šedé, ani netrpí chorobami kořenového krčku. Z listových chorob je třeba upozornit na bílou skvrnitost listovou, která může  působit velmi nepříznivě v době sklizně. Ochrana před touto chorobou spočívá jednak v odstraňování napadených listů a v preventivních postřicích po sklizni. V červenci a srpnu, provádíme měďnatými přípravky např. Kuprikol, Dithane M45 nebo Novozir.

S odrůdou Korona máme dlouholeté zkušenosti a zahrádkářům ji vřele doporučujeme jednak díky její výborné chuti a její nenáročnosti. Pro dosažení dostatečně velkých plodů ve sklizni volíme u této odrůdy pouze jednoletou výsadbu. Frigosazenice odr. Korona budeme mít k dispozici až do počátku července, kdy i náš podnik provádí výsadbu této odrůdy. Po výsadbě odstraňujeme květní stvoly a následné odnože pro posílení růstu sazenic. Při tomto způsobu v násladujícím roce očekávejte vysokou a kvalitní úrodu. Po sklizni tuto výsadbu rušíme a zakládáme novou.

Odrůda

Elsanta

Jednouplodící středně ranná (zrající 2-3 dny po odr. Korona), vyšlechtěna v Holandsku na konci 70.let 20. stol. Dosahuje vysokých výnosů, jedná se o tržní odrůdu, v západní Evropě (Holandsko, Belgie, Německo) je jedničkou ve velkovýrobě (pole i skleníky) mezi odrůdami více jak 25 let! Doporučujeme výsadby do nižších poloh z důvodu náchylnosti k vymrzání.

Plody

Velmi pevné (vhodné pro transport), oranžově červené,  střední až vetší velikost plodů, výborné jahodové aroma, plody vhodné zejména pro přímí konzum a mrazení.

Choroby

Odrůda je náchylná k fytoftoře kořenů  a kořenového krčku ( Phytophthora cactorum, Ph. fragariae ), doporučujeme máčení sazenic a postřik po zakořenění přípravkem Aliette 80W, dále je odr. Elsanta náchylná k listové chorobě padlí jahodníkovému (Shaerotheca macularis) (ochrana viz. odr. Elvira), v posledních letech se vyskytly případy antraknozy plodů způsobené Coletotrichum acutatum, provádí se preventivní postřik přípravkem Ortiva (dávkování dle etikety) v době před květem i době kvetení.

Z výčtu chorob je zřejmé, že tato odrůda je z našeho sortimentu pěstitelsky nejnáročnější. Doporučujeme tuto odrůdu zejména pro terminované sklizně z frigosazenic, kdy po výsadbě přibližně za 8-10 týdnů již sklízíme plody a s ohledem na termín výsadby docilujeme sklizní mimo hlavní sezónu (např. při výsadbě 15. 5. začínáme sklízet okolo 15. 7. v daném roce!). Odrůda Elsanta je pro tento typ pěstování velmi vhodná a užívaná běžně v zahraničí (zde se vysazují vytřídění frigosazenice s průměrem kořenového minimálně 13-15 mm pro dosažení vyšších sklizní, platí přibližně, že frigosazenice do průměru 10-12 mm poskytují 1 max.2 květní stvoly, silnější frigosazenice až 3 květní stvoly; jeden květní stvol u odrůdy Elsanta poskytuje přibližně 6-8 plodů ).  Samozřejmě pro dosažení dobrých výsledků je nutné zajistit dostatečnou zálivku a dostatečnou výživu těchto sazenic zejména v prvním měsíci po výsadbě, tak aby rostliny do plodnosti co nejlépe zakořenily.  Po těchto termínovaných sklizních (většinou v červenci a srpnu) se sazenice ponechají plodit na jednu až dvě sklizně v příštích letech, tehdy plodí klasicky v červnu.

Odrůda

Senga Sengana

jednouplodící středně pozdní odrůda (3-4 dny po odrůdě Elsanta), byla vyšlechtěna ve 40. letech 20. stol. panem Prof. R. Sengbuschem v Německu. Nejen v Kunraticích, ale v řadě zemí Evropy byla nosnou odrůdou zejména v 60. letech 20. stol. Velmi výnosná odrůda, silně rostoucí - tvoří kompaktní trsy, velmi dobře odnožující. Odolná k vymrzání, vhodná do vyšších poloh. Plody: středně pevné, velikost střední, temně červené, velmi aromatické, chuť velmi dobrá, plody velmi vhodné pro zpracování (džem, mrazení) tak i pro přímí konzum

 Choroby: ke kořenovým chorobám je tato odrůda odolná, je středně náchylná ke skvrnitosti listů a padlí. Nejzávažnější chorobou u této odrůdy je plíseň šedá ( Botryotinia fuckeliana ), preventivní postřiky od počátku v kvetení  jsou téměř nezbytné! Zároveň doporučujeme omezit dusíkaté hnojení v jarním období na nejnižší úroveň, v případě, že na podzim jsou aplikovány vyšší dávky N (okolo 80 kg N/ha), není na škodu hnojení tímto prvkem na jaře úplně vynechat. 

Vzhledem k silnému růstu rostlin této odrůdy, taktéž jako u Korony, doporučujeme oddálit výsadbu frigosazenic do období konce května až června. Nejvhodnějším typem výsadby se nám však jeví výsadby čerstvých (zelených) sazenic od poloviny do konce srpna, porosty takto založené mají přiměřenou hustotu, poměr listové plochy ku násadě květu je velmi výhodný k minimálnímu riziku napadení plodů plísní šedou. Taktéž jako u odrůdy Korona se i u této odrůdy vyplatí jednoletá výsadba, při dodržení doporučených termínů výsadby je vzhledem k dosahovaným výnosům pěstování rentabilní.

Odrůda

Lambada

ranná jednouplodí odrůda známá svou excelentní chutí. Plody jsou velké jasně červené, velmi sladké a příchuť je výrazně lepší oproti ostaním odrůdám. Slabou stránkou je pevnost plodů, jež jsou velmi náchylné k otlakům proto plody je nutné sbírat s nejvyšší opatrností.

Lambada zraje do prvního sběru přibližně 5 až 6 dnů před odrůdou Elsanta, je velmi vhodná pro přirychlování pomocí zakrývání perforovanou PE folií či netkanou textilií. Produktivita je střední až slabší avšak s vysokým podílem výběrových plodů. Pro dosažení vyšších výnosů z jednotky plochy se doporučuje buď hustší spon nebo menší redukce odnoží, rostliny snesou vyšší hustotu, která nemá negativní vliv na kvalitu a velikost plodů. 


Rostliny této odrůdy jsou náchylné k padlí jahodníkovému (Sphaerotheca macularis), z tohoto důvodu je nutné provést preventivní postřiky před květem a po sklizni nejlépe přípravkem Talent. Středně náchylná je k plísni šedé a  Phytophthora cactorum.   


Chuť jahod odrůdy Lambada je velmi oblíbená u nejmenších konzumentů, proto si myslíme, že na zahrádkách rodin s dětmi se vyplatí najít místo pro osázení tímto jahodníkem.


Odrůda

Rumba

Rumba je len minimálně náchylná k chorobám, odrůda je poměrně rezistentní k plísni šedé a padlí jahodníkovému, nebyly zaznamenány projevy Pytophthora cactorum ani vadnutí způsobené Verticillium dahliae.

Frigosazenice Rumby se doporučují vysazovat na vzdálenost 35 cm v řádku, rostliny tak jako v případě Lambady snáší hustší porost, který vytváří účinnou obranu proti nočním mrazům a prudkým dešťům. Při použití netkané textilie se dociluje přirychlení sklizně až 7 dnů před prvním sběrem odrůdy Elsanta. Rumba přezimuje velmi dobře a je vhodná pro výsadby i do vyšších poloh.

Odrůdu vřele doporučujeme zejména pro začínající pěstitele díky velmi malé náročnosti v pěstování a taktéž pro pěstitele, kteří žádají rannou až velmi rannou produkci chutných jahod.

Odrůda

Vivaldi

Odrůda

Salsa

Salsa je pozdní odrůda je dozrává přibližně 7-10 dnů po odrůdě Elsanta. Silnými stránkami této odrůdy je dobrá chuť plodů vzhledem k termínu sklizně, vysoký výnos a minimální náchylnost k chorobám.

Rostliny salsy jsou robustní, kvetou poměrně pozdě pod listy a tím je menší šance k poškození mrazy. Plody jsou velmi velké (průměrná váha 25-30g/plod), světle červené s typickým bílým krčkem pod stopkou. Nažky jsou mírně zapuštěné do povrchu plodu, to způsobuje náchylnost k otlakům (v menším měřítku oproti plodům odrůd Korona a Lambada).

Plody mají dobrou chuť zejména ve srovnání s ostatními pozdními odrůdami jako jsou např. Florence nebo Pandora. Salsa je velmi výnosnou odrůdou, oproti odrůdě Elsanta dosahuje až o 30 %  vyššího výnosu.

Tato odrůda nevykazuje vyšší náchylnost k chorobám kořenového krčku způsobené patogeny rodu Phytophthora, netrpí verticilliovým vadnutím a taktéž nemá větší problém s padlím jahodníkovým. Plody středně trpí plísní šedou, kde doporučujeme preventivný postřik (od počátku kvetení) s opakováním přibližně po 7-mi dnech registrovaným přípravkem proti Botrytis cinerea (např. Teldor, Rovral Aquaflo, Switch). V oblastech, kde se vyskytuje škůdce květopas jahodníkový Anthonomus rubi je nezbytné provádět preventívní postřiky v období před květem (přípravky Decis Mega, Calypso), pozdní odrůdy mohou být tímto škůdcem silně poškozeny.

S odrůdou Salsa si pěstitelé prodlouží sezónu jednouplodících jahod minimálně o jeden týden, rostliny se mohou ponechávat i do třetího sklizňového roku bez většího vlivu na kvalitu plodů, velkou výhodou odrůdy je tolerance ke kořenovým chorobám, to umožňuje výsadby na pozemek, kde se delší čas pěstovali jahodník nebo brambory bez dodržení doporučované minimální tříleté pauzy v pěstování těchto plodin.

Odrůda

Florence

Odrůda

Malwina

Odrůda

Mara Des Bois

Stáleplodící odrůda francouzského původu, šlechtitelem je firma Marionnet. Odrůda je právně chráněná, výrobu sazenic může provádět jen majitel příslušné licence, další množení i pro vlastní potřebu je nezákonné!!! Sazenice této odrůdy jež si u nás zakoupíte pochází od množitele vlastníci uvedenou licenci. Odrůda je středně vzrůstná, s průměrným výnosem chutných až velmi chutných jahod. Plody nejsou příliš pevné, nedoporučujeme je na transport na delší vzdálenosti.

Náchylnost této odrůdy k závažným listovým ani kořenovým chorobám jsme dosud nezaznamenali. Doporučení pro pěstitele: výsadbu provádime v ranných termínech, maximálně do konce dubna. pro úspěšné pěstování stáleplodícich jahodníků je velmi důležité zajistit dostatečný přísun živin pro rostliny, tj. před výsadbou zapravit kvalitní kompost či vyzrálý hnůj, ale také v průběhu léta, kdy rostliny nakvétají (pol. VII až pol. VIII) doporučujeme přihnojit (1x až 2x, v odstupu minim.dvou až třech týdnů) ledkem vápenatým (Ca(NO3)2) dávkou 15-20gramů na metr čtvereční (150-200kg/ha). Pravidelná zálivka v letních měsících je nezbytná. Rostliny plodí dle pověternostních podmínek od července až do poloviny září až začátku října. Do následující sezóny se příliš nedoporučuje porosty udržovat z důvodu vysokého podílů drobných plodů

Odrůda

Ostara


Recepty

Jahodový koláč

Velmi dobrý a přitom jednoduchý šťavnatý jahodový koláč

Zobrazit recept

Kontakt

Jahody Kunratice

POZOR!!! Technický problém s pevnou linkou bude trvat asi do 20.6.2022. Na telefonním čísle +420 244 910 338 je v sezóně nahrána smyčka s aktuálními informacemi o prodeji a samosběrech. Volat můžete i ve večerních a nočních hodinách! Nikoho nerušíte.

Created by Jagu s.r.o.